Bouwen voor onderwijs vraagt aan de architect een aantal specifieke vaardigheden. De gebouwen moeten mee kunnen veranderen met de onderwijskundige vernieuwingen, de gebouwen moeten goed geventileerd worden voor gezondheid en leerprestaties. De gebouwen moeten passen binnen de strakke onderwijsbudgetten en heel onderhoudsvriendelijk zijn. Bovenal moet de architect zich kunnen verdiepen in de gevraagde onderwijskundige visie en deze kunnen vertalen in een passend ontwerp voor de nieuwe school.

GSG architecten heeft ruime ervaring in bouwen voor het onderwijs en sport en streeft voortdurend naar vernieuwing. Zo hebben we aan de wieg gestaan van Frisse Scholen, zijn we aanhanger van het 100% natuurlijke ventilatie concept en zijn we één van de eerste bureaus die begon met brede scholen en het flexibele schoolconcept. Onze ervaring strekt zich uit van kinderopvang (KDV), peuterspeelzaal (PSZ), buitenschoolse opvang (BSO), basisonderwijs (PO), voorgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO) en beroepsonderwijs (MBO). Ook ontwerpen we voor speciaal basisonderwijs (SO en SBO).

Voor het onderwijs en voor sportverenigingen ontwerpen we gymzalen, sportzalen en clubgebouwen met bijbehorende horeca.

Keuze tussen renovatie, uitbreiding of vernieuwbouw

Op basis van onze ruime ervaring met onderwijsgebouwen kunnen we schoolbesturen ook ondersteunen bij vragen of renovatie en/of uitbreiding beter is dan vernieuwbouw. Dit doen we in de vorm van korte haalbaarheidsstudies waarbij we samenwerken met ervaren en onafhankelijke bouwkostendeskundigen.

Uw project aan ons voorleggen? We gaan graag met u in gesprek.

neem contact op