Twee basisscholen in Apeldoorn zijn samen opgegaan in 1 fusieschool. De scholen hebben samen een visie op onderwijs ontwikkeld die zij graag in een passende leeromgeving terug zien. Zo werkt de school niet met klaslokalen maar met units. Er zijn 3 units: een voor de onderbouw, middenbouw en voor de bovenbouw. In elke unit werkt een team dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totale onderwijsaanbod in de unit. Een unit is onderverdeeld in een ruisruimte en een rustruimte. Verder moet de school een open karakter hebben waarbij ICT een prominente plek zal innemen.

In het ontwerp van GSG architecten liggen de units van de middenbouw en bovenbouw op de verdieping. De unit van de onderbouw, de ontvangstruimte en het speellokaal liggen op de begane grond. De begane grond en de verdieping zijn met elkaar verbonden door een brede tribune trap.

De nok van het gebouw ligt in de oost-west richting zodat 1 dakhelling precies op het zuiden ligt. Dit vlak wordt bekleed met zonnepanelen. Gestreefd wordt naar een energieneutrale school.

De nieuwe school staat in het park in de wijk Zevenhuizen. De gemeente gebruikt de bouw van de school om de herinrichting van het park ter hand te nemen. Dat gebeurt met subsidie van de provincie.

OPDRACHTGEVER
Leerplein 055, Apeldoorn

PROGRAMMA
1120 m²

CONSTRUCTEUR
Bartels, Apeldoorn

INSTALLATIE ADVISEUR
Bongers Jansen, Gaanderen

REALISATIE
2016