In opdracht van Uitvaartcentrum Zwollle is een nieuw uitvaartcentrum gerealiseerd op de locatie van de voormalige Havezate Kranenburg. Op dit terrein staat het Bouwhuis een rijksmonument dat slechts voorziet in een gedeelte van de totale ruimtebehoefte zodat eveneens nieuwbouw gerealiseerd moest worden. Hoewel deze twee gebouwdelen programmatisch onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn bezit ieder zijn eigen monumentaliteit. De twee gebouwdelen zijn met elkaar verbonden door middel van een glazen verbindingsgang.

Het uitvaartcentrum valt uiteen in twee functies:

  • een rouwcentrum waar kan worden samengekomen om gemeenschappelijk op afgesproken tijden
    afscheid te nemen van de overledene;
  • een 24-uurs gedeelte waar nabestaanden de mogelijkheid geboden wordt om 24 uur per dag, zonder tussenkomst van de uitvaartonderneming, in beslotenheid de overledene te bezoeken.

In totaal zijn er negen kamers gerealiseerd.

Open hier de pdf

OPDRACHTGEVER
Monuta Uitvaartverzorging

PROGRAMMA
ca. 1000 m²

BOUWKOSTEN (incl. install.)
€ 1.330.000,00 excl. BTW

CONSTRUCTEUR
Bartels Ingenieursbureau Apeldoorn

ADVISEUR-INSTALLATIES
Feien adviesbureau Gieten

AANNEMER
Bouwbedrijf Schothans bv Nijverdal

INTERIEUR-ARCHITECT
Studio Groen en Schild Deventer

REALISATIE
2007