Het project betreft een herontwikkeling van bestaande gebouwen en deels nieuwbouw met werkplaatsen, magazijnen, kantoren. Historische elementen zoals het oude ketelhuis en de oude productie hallen zijn opgenomen in het plan. In een deel van de hallen is het WOCC (Wensink Occasion Centre) gevestigd, dat zich richt op de online verkoop. In een ander deel komt het  onderhoud van elektrisch en waterstof aangedreven transport (OV bussen). Op de daken en het terrein komt een grote energie opwekkings installatie van PV panelen, die ruim het eigen energieverbruik dekt.

OPDRACHTGEVER
Vastgoed Bornholmstraat Groningen bv

PROGRAMMA
5000 m2 bvo (bedrijfswagens) en 10.000 m2 bvo WOCC

REALISATIE
2020-2023